Naš Glas

Nas glas
Naš glas

Naš glas

Dana 26.6. 2012. godine, na Međunarodni dan podrške žrtvama torture, održan je sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „Naš glas“, a 05.7. 2012. god. i osnivačka Skupština ovog Udruženja. Udruženje za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „Naš glas“ registrovano je u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona 07.8.2012. godine i upisano u Registar udruženja TK pod rednim brojem 627/12. Udruženje vode žrtve i preživjele/i seksualnog nasilja u ratu, a programske aktivnosti usmjerene su na poboljšanje položaja žrtava i preživjelih ovog zločina oba pola, kao i statusa naših porodica te promovisanje socijalnih vrijednosti i ohrabrivanje ponašanja koja imaju pozitivne socijalne posljedice. Sjedište Udruženja je u Tuzli, a aktivnosti se provode na području Tuzlanskog kantona.

live
Facebook Twitter Google+ Pinterest