Restitucija

Tehnologija

HTML5, CSS3, jQuery

Klijent

Restitucija - naplata štete

Opis

Agencija za naplatu štete Restitucija Agencija je osnivana kao plod dugogodišnjeg iskustva saradnika koji su cijeli svoj radni vijek proveli u poslovima zastupanja u građansko-pravnim stvarima. U dugom profesionalnom iskustvu koje smo sticali u najozbiljnijim i najsloženijim sudskim postupcima zaključili smo da oblast naplate šteta je veoma zastupljena na području Bosne i Hercegovine. Kako je relativno profitabilna dijelatnost mnogi needucirani kadrovi na jedan dosta primitivan način ulaze u ovakve poslove koji se nerjetko pretvaraju u sumnjive aktivnosti prinudne naplate šteta.

Turboservis B-H d.o.o.
Facebook Twitter Google+ Pinterest